borobudur Borobudur Cultural Feast

Karnaval Borobudur Bermula

Bagaimana awal mula Festival Borobudur diadakan silahkan saksikan video ini: